b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Novinky Psy

Wobblerov syndróm

Popri syndróme konského chvosta psy veľkých plemien postihuje aj ďalší podobný syndróm, a to wobblerov syndróm alebo cervikálna spondylomyelopatia. Zatiaľ čo syndróm konského chvosta vyplýva z poškodenia alebo stlačenia miechy v oblasti lumbosakrálnej, wobblerov syndróm je spôsobený anomáliami na mieche v oblasti cervikálnej, teda krčnej. Ridgebacky patria k desiatke predispozične najzaťaženejších plemien. Postihnutý pes má problémy s pohybom, zanedbanie takéhoto stavu vedie až k paralýze.

ČO JE TO WOBBLEROV SYNDRÓM a PRÍČINY JEHO VZNIKU

Wobblerov syndróm je spôsobený stlačením miechy v oblasti krčnej chrbtice v dôsledku:

 • nestability krčných stavcov a následnej hypertrofie (zväčšenia) väzov,
 • malartikulácie a malformácie krčných stavcov,
 • extrúzie — prolapsu (vyskočeniu) mezistavcovej platničky
 • úrazu.

Toto ochorenie je progresívne, stav psa sa bez liečby môže rýchlo zhoršiť. Keďže ide o stlačenie miechy v krčnej časti chrbtice, pes má zasiahnuté všetky štyri končatiny, hoci v počiatkoch sa prejavuje krívanie len na zadných nohách.

Predispozične najzaťaženejšími na toto ochorenie sú plemená nemecká doga a doberman. U nemeckých dog sa príznaky môžu prejaviť už počas obdobia dospievania, u dobermanov vo veku okolo šiestich rokov. Prepodkladá sa, že ide o ochorenie dané predispozične, miera dedičnosti nie je známa. Istý podiel na jeho vzniku môže mať aj výživa v období rastu — príliš veľa proteínov a vápnika môže urýchľovať rast kostí, a tak podporovať vznik malformácií. Istú rolu môže zohrať aj neprimeraná záťaž a vek.

PRÍZNAKY WOBBLEROVHO SYNDRÓMU

Názov tohto syndrómu sa odvodzuje od anglického wobble, čo znamená tackať sa, čiže hlavným príznakom je tackavá, nestabilná chôdza. Ďalšími príznakmi sú :

 • celková slabosť,
 • strata koordinácie končatín — najskôr zadných, neskôr všetkých štyroch,
 • držanie hlavy v predklone — ohnutým krkom pes zmierňuje tlak na miechu,
 • krívanie,
 • šúchanie končatín o povrch,
 • chôdza so širším postojom končatín,
 • padanie alebo zhoršená pohyblivosť,
 • bolesti chrbta rôznej intenzity,
 • ťažké vstávanie,
 • sťažená manipulácia na obojku,
 • odmietanie potravy a vody z misky na zemi,
 • vyhrýzanie si paciek.

Stav, ktorý sa klinicky v začiatkoch nemusí zjavne prejavovať, môže výrazne zhoršiť aj trhnutie vodítkom či náraz hlavy.

Chôdza dobermana postihnutého wobblerovým syndrómom.

V tomto videu môžete vidieť, ako sa pohybuje pes postihnutý wobblerovým synrómom v pokročilom štádiu.

DIAGNÓZA A LIEČBA

Diagnostika sa robí za pomoci rontgenového vyšetrenia, CT alebo MRI.

Cieľom liečby je znížiť tlak na miechu v oblasti krčnej chrbtice. Robí sa to:

 • za pomoci liekov — pri menej vážnych stavoch sa používajú antiflogistiká, pri závažnejších stavoch kortikoidy; tieto lieky prinášajú psovi zvyčajne veľkú úľavu od bolesti, no treba regulovať jeho pohyb, aby si nespôsobil vážnejšie poškodenie,
 • klasický chirurický zákrok — ide najčastejšie o znehybnenie stavcov tým, že sa spoja; operácia tohto druhu je finančne náročná s neistým výsledkom a možnými pooperačnými komplikáciami, pri starších psoch sa neodporúča.

Skúsenosti majiteľa dobermana s woblerovým syndrómom po úspešnej operácii. Príbeh s dobrým koncom 🙂

Doplnkovou terapiou môže byť fyzioterapia a akupunktúra. Wobblerov syndróm nemožno úplne vyliečiť, zvyčajne je nutné v rôznych časových rozmedziach podávať psovi medikáciu. Odporúča sa aj podávanie chondroprotektív — výživového doplnku na posilnenie chrupiek. Zároveň je dobré psovi nedávať vodu a jedlo zo zeme a nevodiť ho na obojku, ale v postroji.


Veľkou nádejou pre psy postihnuté wobblerovým syndrómom je nová metóda — CDA (cervical disc arthroplasty). Je to kovový implantát, ktorý nahrádza medzistavcovú platničku. Po absolvovaní takéhoto zákroku môže byť pes vystavený bežnej záťaži.


Doberman 7 mesiacov po implantovaní kovovej náhrady platničky.

beibira

http://www.fregis.com/infos_sante_pathologie_chien_detail.php?entree=localisation&mod
https://chien.ooreka.fr/astuce/voir/488837/syndrome-de-wobbler
http://www.hafbezobav.cz/clanek-2011061901-Wobbler-syndrom.html
http://sibra.sk/clanok/neurologicke-ochorenia-chrbtice
http://www.dobermannclub.cz/veterina/wobler_clanek.pdf