b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••

Šťastných 13

Asunta a Artan spolu so svojimi sestrami Alliskou, Lornou a Limou oslávili tento rok svoje krásne trináste narodeniny. Želáme im všetkým len to naj, hlavne veľa zdravia! Myslíme aj na Abiru, Arsiu a Arunu.

VVYHODNOTENIE DOTAZNÍKA

Dĺžka života a príčiny úhynu u RR na Slovensku a v Česku Dĺžka života jedincov je jednou zo základných otázok v chove psov, no jej sledovanie je náročné. Pokúsili sme sa zmapovať , ako je to u plemena rhodesian ridgeback na Slovensku a v Čechách. Vzorka je malá na vyvodenie jednoznačných záverov, ale niektoré tendencie zrejme […]

Úvaha nielen o psích menách

Hoci sa v komunite okolo RR pohybujem už pomerne dlho, verím tomu, že hlavne v minulosti ma mnohí nepoznali podľa môjho vlastného mena, ale podľa mena našej prvej sučky – BEIRY. Veď aj ja som doma hovorila: „Vieš, to sú tí, čo majú Lapaja a Moma“ alebo „Tí, čo majú Fidorku…“ Meno pre dlho plánované […]

ZLYHANIE OBLIČIEK

Obličky sú párový orgán, zabezpečujú filtráciu krvi, teda zbavujú telo odpadových látok a toxínov. Najmä u starších psov sa môžu v dôsledku vrodených, ale aj získaných porúch močového aparátu objaviť zdravotné problémy spojené so zhoršeným či nedostatočným fungovaním obličiek.