b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••

VVYHODNOTENIE DOTAZNÍKA

Dĺžka života a príčiny úhynu u RR na Slovensku a v Česku Dĺžka života jedincov je jednou zo základných otázok v chove psov, no jej sledovanie je náročné. Pokúsili sme sa zmapovať , ako je to u plemena rhodesian ridgeback na Slovensku a v Čechách. Vzorka je malá na vyvodenie jednoznačných záverov, ale niektoré tendencie zrejme […]

Úvaha nielen o psích menách

Hoci sa v komunite okolo RR pohybujem už pomerne dlho, verím tomu, že hlavne v minulosti ma mnohí nepoznali podľa môjho vlastného mena, ale podľa mena našej prvej sučky – BEIRY. Veď aj ja som doma hovorila: „Vieš, to sú tí, čo majú Lapaja a Moma“ alebo „Tí, čo majú Fidorku…“ Meno pre dlho plánované […]

ZLYHANIE OBLIČIEK

Obličky sú párový orgán, zabezpečujú filtráciu krvi, teda zbavujú telo odpadových látok a toxínov. Najmä u starších psov sa môžu v dôsledku vrodených, ale aj získaných porúch močového aparátu objaviť zdravotné problémy spojené so zhoršeným či nedostatočným fungovaním obličiek.

Možnosti poistenia psa

Psy i iné domáce zvieratá sú v dnešnej dobe už považované čoraz častejšie za členov rodiny a tomuto trendu sa prispôsobujú i produkty poisťovní. Takmer v každej poisťovni môžete psa poistiť ako súčasť domácnosti, čiže sa berie ako iný hnuteľný majetok, no už sú i poisťovne, ktoré poskytujú produkty určené priamo pre majiteľov domácich miláčikov, […]