b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Novinky

Šťastných 13

Asunta a Artan spolu so svojimi sestrami Alliskou, Lornou a Limou oslávili tento rok svoje krásne trináste narodeniny. Želáme im všetkým len to naj, hlavne veľa zdravia! Myslíme aj na Abiru, Arsiu a Arunu.