b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Novinky Psy

VVYHODNOTENIE DOTAZNÍKA

Dĺžka života a príčiny úhynu u RR 
na Slovensku a v Česku

Dĺžka života jedincov je jednou zo základných otázok v chove psov, no jej sledovanie je náročné. Pokúsili sme sa zmapovať , ako je to u plemena rhodesian ridgeback na Slovensku a v Čechách. Vzorka je malá na vyvodenie jednoznačných záverov, ale niektoré tendencie zrejme budú odrazom reálneho stavu.

Základné zhrnutie:
• viac ako 60 % jedincov zo vzorky sa dožilo viac ako 10 rokov,
• vo vzorke bolo 16 jedincov, ktoré uhynuli vo veku 14 a viac rokov,
• príčinou úhynu bola v 46 % a viac rakovina, pričom dominovala rakovina kosti, ďalej rakovina sleziny (najmä u starších psov) a rakovina lymfatických uzlín,
• z iných príčin je najmä vo vyššom veku častý výskyt porúch pohybového aparátu, ďalej zlyhanie a zlyhávanie obličiek, torzia sa objavuje aj mladších psov, rovnako mŕtvica
• viac ako 70 % jedincov zo vzorky bolo uspaných,
• 9 % uhynulo pri alebo po chirurgickom zákroku, najmä pri operácii torzie a nádorov.

dotazník_dĺž_ž_príč_úhynu_RR_2020