b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Novinky Psy

Možnosti poistenia psa

Psy i iné domáce zvieratá sú v dnešnej dobe už považované čoraz častejšie za členov rodiny a tomuto trendu sa prispôsobujú i produkty poisťovní. Takmer v každej poisťovni môžete psa poistiť ako súčasť domácnosti, čiže sa berie ako iný hnuteľný majetok, no už sú i poisťovne, ktoré poskytujú produkty určené priamo pre majiteľov domácich miláčikov, hoci je to zatiaľ len vo forme vedľajších produktov či pripoistení.

DRUHY POISTENIA

  1. Poistenie psa ako súčasti domácnosti v rozsahu poistky (napríklad v prípade požiaru, krádeže, záplavy atď.).
  2. Liečebné náklady – zahŕňa v zmysle podmienok a rozsahu poistenia preplatenie časti alebo celých nákladov na liečbu psa po úraze alebo na liečbu najmä akútnych chorôb.
  3. Poistenie zodpovednosti za škody vyplývajúcej z držby psa.
  4. Cestovné poistenie.

PODMIENKY

Každá poisťovňa má pri jednotlivých druhoch poistenia svoje podmienky. Pes by mal byť v prvom rade nezameniteľne označený, teda čipovaný alebo tetovaný. Ak je pes poistený ako súčasť majetku, je možné, že sa poistenie bude vzťahovať len na psy s preukazom o pôvode alebo na psy, ktoré prešli špeciálnym výcvikom, teda psy, ktorých hodnota sa dá preukázať. Psa nemožno v niektorých poisťovniach poistiť, ak sa využíva na zárobkovú činnosť (KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, UNIQUA). V prípade, že v dôsledku poistnej udalosti utrpí pes úraz, niektoré poisťovne preplácajú veterinárne náklady, dokonca i náklady spojené s pohrebom zvieraťa či kremáciou (ALLIANZ). Wüstenrod prepláca i náhradné ubytovanie zvierat (napr. psí hotel) v prípade, že poistená nehnuteľnosť nie je obývateľná.

Akýsi ekvivalent zdravotného poistenia pre psy, pri ktorom sa preplácajú veterinárne náklady na ošetrenie psa po úraze a na liečbu akútnych ochorení, ponúka poisťovňa GENERALI vo forme pripoistenia. Pes musí mať platný zdravotný preukaz, musí byť očkovaný a odčervený, vek psa nerozhoduje. Podobný produkt pripravuje RAIFEISEN k bežnému účtu, no poistený pes musí mať v čase poistenia minimálne 6 mesiacov a maximálne 6 rokov, pričom poistenie platí do 8. roku veku psa.

Pri poistení zodpovednosti za škody (toto poistenie poskytujú takmer všetky poisťovne) býva obyčajne podmienkou poistenia evidovanie psa na príslušnom obecnom úrade (KOOPERATIVA). Poistenie za škody spôsobené psom v ČSOB platí dokonca na území celej Európy.

Špeciálne cestovné poistenie pre psy poskytuje iba pisťovňa UNION. Toto poistenie zahŕňa tak prípadné veterinárne náklady, ako aj škodu, ktorú pes môže spôsobiť.