b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Novinky

Kvíz o RR a jeho chove

kvizDruhý RR kvíz s možnosťou vyhrať tričko. A ak by ste aj odpoveď na nejakú otázku nevedeli, všetky sú v článkoch na www.skchr.sk, len treba hľadať 🙂web