b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Blog Novinky Psy

Beibira

beibiraBeira a Ebira – Beibira… Takže zasa prevažne o psoch, ale trošku aj o literatúre a tvorení. Budem sa tešiť, ak sem moji kamaráti sem-tam nakuknú a možno nájdu aj nejaké informácie či inšpiráciu. Časom možno pribudnú aj ďalšie rubriky a možno aj niečo, čo som zatiaľ nemala odvahu urobiť. Nechajme sa prekvapiť 🙂