b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Psy

Niečo o kastrácii

Názory na kastráciu sa tak u laickej verejnosti, ako aj u odborníkov líšia. Väčšina veterinárov kastráciu odporúča ako preventívny zákrok, cvičitelia upozorňujú na možné výrazné zmeny v správaní kastrovaného psa či suky, málo sa hovorí o problémoch, ktoré kastrácia so sebou môže priniesť pri operácii, tesne po operácii, ako aj o vplyve na celkovú kondíciu psa po zákroku. Zo štatistického hľadiska možno tvrdiť, že psy aj sučky operačný zákrok zvládajú dobre, celkový prínos pre zdravie a správanie psa po kastrácii sú predmetom diskusií. Cieľom tohto článku nie je majiteľov psov na kastráciu nahovárať, ani ich od kastrácie odhovárať, ale poskytnúť im pri rozhodovaní možnosť zodpovedne zvážiť všetky pre a proti z viacerých hľadísk.

Zásah do reprodukčných orgánov nemusí byť vždy len kastrácia (odstránenie vaječníkov, prípadne aj maternice, odstránenie semenníkov), prerušenie vajíčkovodov alebo semenovodov sa nazýva sterilizácia. Sterilizácia však na rozdiel od kastrácie nie je 100% zárukou nechceného množenia psov, pretože reprodukčné orgánov u niektorých psov dokážu regenerovať.

Dobrý veterinár pri preventívnej kastrácii majiteľa psa vždy oboznámi s možnými rizikami a pred výkonom zákroku zvažuje tieto faktory:

 • vek psa,
 • pohlavnú vyspelosť psa,
 • pohlavie psa,
 • u súk to, v akom štádiu pohlavného cyklu sa zviera nachádza,
 • plemeno psa (genetické predispozície),
 • celkový zdravotný stav.

Na mnohých veterinárnych klinikách si pri operatívnych zákrokoch môžete vybrať inhalačný druh anestézie, ktorý menej zaťažuje obličky a pečeň, a u súk zvoliť aj spôsob prevedenia kastrácie, ktorý môže byť buď klasický, pri ktorom sa otvára brušná dutina, alebo laparoskopický, ktorý je v mnohých ohľadoch šetrnejší. U súk sa kastrácia nevykonáva počas hárania, tesne po háraní ani tesne pred háraním. Ak zákrok prebehne bez problémov, rekonvalescencia trvá približne 5 až 10 dní. Úmrtnosť sučiek pri alebo po kastrácii je zanedbateľná.

Ak kastrujeme psa, je to najčastejšie z dôvodu zväčšenej prostaty. Odborne sa tento stav nazýva BPH (benígna hyperplázia prostaty) a môže viesť k ďalším problémom (cysty, zápaly prostaty a močových orgánov, sťažené vyprázdňovanie). BPH je bežný stav u starších psov, pri veľkých plemenách sa môže prejaviť už vo veku 6 rokov. Rakovina semeníkov je zriedkavá. Suky sa urgentne kastrujú pri zápaloch maternice, ktoré môžu mať bez rýchleho zákroku smrteľné následky. Preventívne sa kastrácia vykonáva nielen kvôli vylúčeniu tohto stavu, ale aj kvôli zníženiu rizika vzniku malígnych nádorov na mliečnej žľaze, ktoré sú najčastejším typom karcinómov u súk. Rakovina vaječníkov, krčku maternice a maternice sú u súk zriedkavé.

Z dlhodobého hľadiska treba vziať do úvahy, že vaječníky a semenníky, ako aj hormóny, ktoré produkujú, nesúvisia len s rozmnožovaním, ale zabezpečujú celkovú hormonálnu rovnováhu organizmu. Ak je zviera kastrované v príliš mladom veku, hlavne pred dosiahnutím pohlavnej dospelosti, môže to mať vplyv na vývin kostrového systému (v štúdii amerických vedcov venovanej porovnaniu výskytu DBK a DLK u kastrovaných a nekastrovaných zlatých retvrívrov sa ukazuje, že skorá kastrácia môže mať vplyv na vznik týchto porúch), na vývin svalov, na vývin centrálnej nervovej sústavy, vplyv na funkciu štítnej žľazy (RR je podľa OFFA v zozname plemien postihnutých poruchami štítnej žľazy na 14. mieste), ale aj na celkový metabolizmus. U sučiek sa treba najmä pri väčších plemenách pripraviť na možnú inkontinenciu, ktorá sa niekedy rieši preventívne už pri operácii alebo podľa potreby substitučnou hormonálnou liečbou v podobe podávania estrogénu. Kastrácia so sebou často prináša obezitu, ktorá môže spôsobiť ďalšie zdravotné problémy, preto je zväčša nutné kastrovaným jedincom upraviť stravu. Rovnako sa u kastrovaných jedincov prejavuje letargia, nezáujem o pohyb, preto sa takéto psy zväčša ťažšie zapájajú napr. do výcviku, či iných aktivít. Kastrácia nie je zárukou odstránenia agresívneho správania. Na základe skúseností majiteľov kastrovaných psov možno tvrdiť, že každý prípad je iný, u niektorých psov nedochádza k nijakým viditeľným fyzickým zmenám, ani zmenám správania, u iných sú zmeny výrazné.

PRÍNOS KASTRÁCIE U PSA:

 • zabráni sa zväčšeniu prostaty (BPH) a problémom, ktoré s týmto stavom súvisia,
 • eliminuje sa riziko vzniku rakoviny semenníkov, ktoré je však veľmi nízke.

RIZIKÁ SÚVISIACE S KASTRÁCIOU U PSA:

 • ak sa kastrácia vykoná pred dovŕšením prvého roku života, značne zvyšuje riziko vzniku ostesarkómu, najmä u plemien s dedičnou predispozíciou,
 • zvyšuje riziko vzniku srdcového hemangiosarkómu, a to 1,6-násobne,
 • trojnásobne zvyšuje riziko hypotyreózy,
 • zvyšuje riziko obezity, ktorá je príčinou mnohých ďalších zdravotných problémov,
 • zvyšuje štvornásobne malé riziko (<0,6%) vzniku rakoviny prostaty,
 • zdvojnásobňuje malé riziko (<1%) vzniku rakoviny močového traktu,
 • zvyšuje riziko ortopedických porúch,
 • zvyšuje riziko nežiaducich účinkov vakcinácie.

PRÍNOS KASTRÁCIE U SUKY:

 • ak sa vykoná pred dovŕšením 2,5 roka života, znižuje riziko nádorových ochorení mliečnej žľazy, ktoré predstavujú najbežnejšie malígne nádory u súk,
 • zamedzuje prejavy falošnej gravidity u súk, ktorá môže mať rôzne typy a stupne (nalievanie mliečnej žľazy mliekom, zníženie apetítu, úbytok hmotnosti, dočasné poruchy správania),
 • eliminuje riziko vzniku pyometry (zápalu maternice), ktorá postihuje približne 23% nekastrovaných súk a ktorá môže spôsobiť smrť zvieraťa,
 • eliminuje veľmi malé riziko (<0,5%) rakoviny vaječníkov, krčku maternice a maternice.

RIZIKÁ SÚVISIACE S KASTROVANÍM SUKY:

 • ak sa kastrácia vykoná pred dovŕšením prvého roku života, markantne zvyšuje riziko vzniku osteosarkómu,
 • zvyšuje riziko vzniku hemangiosarkómu sleziny a srdcového hemangiosarkómu,
 • trojnásobne zvyšuje riziko vzniku hypotyreózy,
 • zvyšuje riziko vzniku obezity, ktorá následne spôsobuje ďalšie zdravotné problémy,
 • spôsobuje inkontinenciu v priemere u 4-20% sučiek (v závislosti od veľkosti a plemena),
 • 3 až 4-násobne zvyšuje riziko zápalových ochorení močového traktu,
 • zvyšuje riziko vaginálnych dermatitíd, hypoplastickej vulvy a vaginitídy, a to najmä u súk kastrovaných pred pubertou,
 • zdvojnásobňuje malé riziko (<1%) vzniku rakoviny močových ciest,
 • zvyšuje riziko nežiaducich reakcií na vakcináciu.

Z uvedeného vyplýva, že kastrácia v mladom veku psa či suky môže výrazne poškodiť kvalitu jeho ďalšieho života a že zatiaľ čo u psov sa preventívna kastrácia ukazuje ako zbytočný zákrok, u súk si rozhodnutie vyžaduje komplexnejší prístup a kastrácia môže sučke predĺžiť život a zbaviť ju ťažkostí spojených s falošnou graviditou.

http://www.naiaonline.org/pdfs/LongTermHealthEffectsOfSpayNeuterInDogs.pdf
http://www.whole-dog-journal.com/issues/7_9/features/Spaying-and-Neuturing_15649-1.html
https://www.ucdavis.edu/news/golden-retriever-study-suggests-neutering-affects-dog-health
http://veterinasnina.sk/