b e i b i r a

••• p s y • l i t e r a t ú r a • t v o r e n i e •••
Literatúra

Básničky

Kedysi dávno, v postpubertálnom veku, som písala aj básničky. Asi sú aj horšie na svete, tak možno nájdem odvahu vyhrabať aj ďalšie.

Láska je o tom,
že zabudneš,
čo bolo, je a bude potom.

Láska je o tom,
že strácaš hrdosť a rád,
lebo byť je viac ako mať.